TV reklame

TV reklame su specifičan način komunikacije sa ciljnom publikom. Reklamiranje na televiziji obezbediće vrlo brz kontakt sa potrošačem. Upravo zato televizija je medij koji se i danas najviše koristi u svrhe oglašavanja, pored internet reklamiranja naravno. Tv reklama može da stigne do skoro svake ciljne grupe i to relativno brzo. Takođe može da isprati i svaku emociju. Zato je način na koji kompanija treba da prenese svoju reklamnu poruku od izuzetne važnosti za buduću uspešnu promociju proizvoda ili usluga.

tv-reklame-ciljna-grupa

Takođe je važno da se tv reklamom na pravi način obratite svojoj ciljnoj publici. Ako se zna ko čini ciljnu publiku, ko najviše koristi naše proizvode ( deca, stariji ljudi ili tinejdžeri ) onda znamo na koji način treba da se “približimo”. Dakle, TV reklama  ne treba da se dopadne svima, već pre svega onima kojima je namenjena. Moć televizije u današnje vreme je užasno velika. Isto tako uticaj dobre tv reklame često može prevazići sva očekivanja.

tv-reklame-snimanje

TV reklama je obično kratka audio vizuelna forma u trajanju od nekoliko sekundi, prosečno 30 sekundi, ali tv reklame mogu trajati i duže. Time se proporcionalno menja i cena zakupa reklamnog prostora. Reklamni prostor kupuje se od televizija ili od agencija koje se bave prodajom reklamnog prostora. Cena emitovanja reklamnog tv spota na vodećim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ne predstavlja baš mali izdatak, ali velike kompanije davno su postale svesne prednosti oglašavanja na televiziji i kako da njihov proizvod na najbolji način stigne u domove najvećeg broja potencijalnih kupaca.

Sa druge strane, mala i srednja preduzeća nisu uvek u mogućnosti da obezbede budžet potreban za emitovanje tv reklame na nekoj od nacionalnih televizija. Često se odlučuju da svoju TV reklamu oglase na lokalnim TV stanicama. U skladu sa svojim budžetom, dolaze do njima prihvatljivih rešenja. Na taj način takođe postižu dobre efekte na lokalnom nivou.

tv-reklame-izrada-snimanje

Proizvodnja jedne ozbiljne televizijske reklame je vrlo specifičan i kompleksan proces koji često zahteva angažovanje čitavih timova, zatim određeni broj statista i glumaca. Cena takve tv reklame je sigurno  dosta viša od recimo animirane tv reklame koja takođe zahteva kreativnost, iskustvo, veštinu upravljanja specijalizovanim računarskim programima, umetnički izraz, ali i angažman manjeg broja ljudi. Tako je i ukupna cena izrade 2D-3D animirane tv reklame, niža i prihvatljivija za neke kompanije.